Hva er GDPR, og hva betyr de nye reglene egentlig for din bedrift?

EUs forordning for personvern, GDPR, blir norsk lov i mai 2018. Vi er godt inne i prosessen med å tilpasse oss de nye reglene. GDPR gir også virksomheter som er kunder hos Eltele, altså de behandlingsansvarlige, nye plikter.

Som Databehandler er Eltele opptatt av personvern. GDPR (The General Data Protection Regulation) skal sikre at bedrifter som behandler personopplysninger, følger kravene og informerer de registrerte. Kravene til denne informasjonen blir strengere når forordningen trer i kraft i mai i år.

GDPR gir virksomheter nye plikter, og ikke minst gir GDPR personene som det behandles personopplysninger om, nye rettigheter. Reformen er også en anledning til å sikre kunders mulighet til å bestemme hva de skal motta fra bedrifter som behandler personlige opplysninger.

Dagens regelverk stiller krav til at bedrifter skal ha rutiner for å etterleve personopplysningsloven. Når loven nå endres, må rutinene endres og følges nøye. Det er virksomhetenes ledelse som har ansvaret for å utforme de nye rutinene, men alle i organisasjonen må kjenne til og følge de nye personvernreglene.

Det er viktig å legge merke til at GDPR innebærer at du som Eltelekunde, eller behandlingsansvarlig, forplikter å få på plass en godkjent databehandleravtale dersom du lagrer data i et av våre datasentere.

Eltele vil kunne bistå kunder i arbeidet med revisjon av databehandleravtalen og med kartlegging av berørte systemer. Vi anbefaler deg og din bedrift å bli bedre kjent med GDPR.

Som databehandler vil vi kontakte våre kunder og samarbeidspartnere om arbeidet med GDPR og nødvendige tilpasninger som kreves.

ORDINÆR ÅPNINGSTID:
MAN – FRE: 08-16

ALTA
Markedsgata 3, Kunnskapsparken

POB 1183, 9504 Alta

KONTAKT
(+47) 400 16 300
post@eltele.no

SERVICETLF/BEDRIFT:
MANDAG – FREDAG: 07-20
LØRDAG: 10-18 | SØNDAG: 12-20

VADSØ
Johan Grønvighs gate 8
9800 Vadsø

FJERNHJELP
Klikk for å gå til portal for nedlasting av TeamViewer for Windows og Mac.

SOSIALE MEDIER
    

UTVIDET SERVICETELEFON:
24/7

KARRIERE:
JOBB I ELTELE

Velkommen til Eltele.