Offentlige tjenester.

Eltele har levert IT-driftstjenester, IT-løsninger- og utstyr til kommuner, fylkeskommune og statlige etater i lang tid.

Hverdagen i offentlige virksomheter byr på utfordringer og muligheter både når det kommer til effektivitet og økonomi. En driftsavtale med Eltele kan gi store økonomiske besparelser.

Vi har driftsavtaler med en rekke offentlige virksomheter, og leverer IT-tjenester og utstyr som sørger for gode og stabile løsninger med minimale driftsforstyrrelser. I tillegg til å levere driftstjenester, kan våre erfarne konsulenter bistå virksomhetens IT-avdeling.

En leveranse av en helhetlig IT-drift fra Eltele innebærer driftsansvar for virksomhetens IT-utstyr. Vårt mål er å optimalisere sluttbrukerens IT-driftstjeneste. Vi samarbeider med skoler, administrasjoner og helse- og omsorgstjenester. Våre tjenester leveres både gjennom oppmøte lokalt og ved hjelp av moderne fjerndrift. Med Elteles servicedesk som førstelinjetjeneste er alle kundene garantert raskt svar og effektiv oppfølging.

 

Les mer om CapaInstaller

Velkommen til Eltele.