Profilen henter inspirasjon fra kjernen i vår IT-virksomhet. Profilmanualen skal være en ressurs for hele Eltele – for kommunikasjon internt og eksternt, for grafisk designere, trykkerier, media og andre eksterne aktører som har ansvar for design, kreativ produksjon og annet arbeid knyttet til vår visuelle identitet.

Logo.

Elteles hovedlogo består av logosymbol og navnetrekk plassert i en kvadratisk form. Som en generell regel skal logo brukes med payoff.

Fargene.

Gul er Elteles hovedfarge. 80 prosent sort brukes hovedsaklig som tekstfarge, men kan også brukes som i beskrivelsen av logovarianter.

Typografi.

Open Sans er Elteles hovedfont. Primært skal variantene Light, Regular, Semibold og Bold brukes.

Annonser.

I tillegg til å formidle budskap og annonsetekst, skal også utforming av annonser underbygge Elteles posisjon som en kompetansesterk IT-leverandør.

Arenareklame.

På reklameseil kan logosymbolet plasseres til venstre for navnetrekket.

Bildebruk.

Vi ønsker at folk skal se hvem vi er og hva vi jobber med. Bildebruken skal gjenspeile Elteles menneskelige kapital; våre kvalifikasjoner, evner og vår kunnskap.

Logobank.

Her kan du laste ned Elteles logo tilpasset trykte og digitale plattformer. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger eller har spørsmål.

Velkommen til Eltele.